Nieuws in 't kort


ALGEMENE LEDENVERGADERING DSTV PEIZE

Hierbij nodigt het bestuur van gymnastiekvereniging DSTV Peize alle leden, dan wel ouders van minderjarige leden, uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 17 oktober 2019 om 20:00 uur in café Boonstra, Peize. (Inloop vanaf 19:30 uur)

De stukken welke op 10 oktober nog niet vermeld staan op de site kunnen (vanaf 14 oktober) nog worden opgevraagd bij Gerard Duin (secretaris), Hiddemalaan 2 Peize, secretariaat@dstv-peize.nl


Agend
a

1: Opening

2: Vaststellen agenda

3: Verslag ALV 22 november 2018 (komt op site)

4: Ingekomen stukken en mededelingen

5: Jaarverslag 2018-2019    

6: Jaarrekening 2018-2019 (komt op site)

7: Verslag kascommissie + vaststellen jaarrekening 2018-2019 (wordt nagezonden)

8: Vaststelling begroting en contributies 2019-2020 (*de stukken worden nagezonden)

9: Benoeming leden van de kascommissie voor volgend jaar

10: Werkplan 2019 – 2020

11: Bestuurssamenstelling:

Er zijn drie bestuursleden die aftreden:
Atze Hoogma, Voorzitter
Gerard Duin, Secretaris
Maaike van Morselt Penningmeester

Toetredende bestuursleden:
Toste Heerkens, aandachtsveld fondsenverwerving

Voor de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester hebben zich nog geen kandidaten gemeld. Nieuw bestuurlijk kader is een voorwaarde voor het voortbestaan van de vereniging.Kandidaten melden bij de voorzitter of het secretariaat.

Kortom: de vereniging heeft JOU nodig!

12: Hoe verder?

13: Rondvraag

14: Afspraken

15: Sluiting


DSTV doet mee met de Grote Clubactie! Steunt u ons ook?


Onze leden zijn in de week van 18 september met de lotenverkoop van de Grote Clubactie begonnen. Zij gaan langs de deuren om inkomsten op te halen voor hun club.

Klik hier voor een filmpje over de grote clubactie!

We gaan net zoals bijna 6.000 andere verenigingen op pad. Met de Grote Clubactie kunnen we voor de vereniging extra inkomsten verwerven. Een lot kost € 3,-, waarvan maar liefst 80% direct naar de club gaat.

Mensen die loten kopen maken kans op mooie prijzen, zoals de hoofdprijs van € 100.000,-. De trekking van de Grote Clubactie vindt plaats op 11 december 2019. Vanaf 12 december staat de trekkingsuitslag op clubactie.nl.


Klik hier voor de brief/info voor de lotenverkopers.


Peize stemt DSTV

Gisteravond werd in de Postwagen de spanning goed opgebouwd door de Rabobank Noordenveld West Groningen. De uitslagen van de Clubkascampagne werden bekend gemaakt. Samen met onder andere de Vereniging Volksvermaken Peize en bijna 250 andere verenigingen, moest ook DSTV wachten op het signaal om “de envelop” te openen. De leden van de Rabobank hebben er voor gezorgd dat Peize kon schitteren. Volksvermaken mocht voor het tweede jaar op rij naar het podium, maar als DSTV Peize zijn wij erg trots op de 5e plek en de bijdrage van € 1.370 die wij in ontvangst mogen nemen. Een fantastisch resultaat en namens het bestuur van DSTV: Bedankt voor jullie stemmen!!

 

Beweegdiploma

Kinderen op de peuter- en kleutergym kunnen via DSTV het Beweegdiploma halen. Meer informatie over het beweegdiploma is hier te vinden.

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

© Copyright 2006 DSTV Peize

Voor vragen en opmerkingen over de inhoud van de site mail de voorzitter

Voor technische vragen mail de webmaster