Nieuws in 't kort

 

Een nieuw seizoen!

Na een bijzonder seizoen 2019-2020 gaan we ons opmaken voor het nieuwe seizoen 2020-2021. Ook het komende seizoen zal voor een groot deel in het teken staan van de coronamaatregelen. We hebben alle activiteiten (op de loopgroepen na) geconcentreerd in de sporthal en gymzaal. Wij denken dat daar de anderhalve meter het beste in acht genomen kan worden.

Het lesaanbod voor het nieuwe seizoen is nagenoeg hetzelfde als het vorig seizoen. Wat we wel hebben gemerkt is, dat de terugloop in leden aan het eind van het vorig seizoen iets groter is geweest dan in andere jaren. Sommige groepen zijn nu samengevoegd.

In september zodra er zicht is op het aantal leden per activiteit, wordt de balans opgemaakt en het definitieve lesaanbod bepaald. Wij hopen dat we met het gevarieerde aanbod iedereen over de streep kunnen trekken om (weer) bij DSTV te gaan sporten.

Het bestuur is nog druk bezig met de (financiële) afwikkeling van het afgelopen seizoen. Nog steeds is niet helemaal duidelijk of en op welke wijze wij gecompenseerd worden. Omdat we niet weten hoe we er financieel voor staan, hebben we nog geen begroting voor het nieuwe seizoen kunnen maken. Ook de hoogte van de contributie is nog niet bekend. Wij hopen in september meer duidelijkheid te kunnen geven.

Tot slot. Het zijn bijzondere (sport)tijden. Samen moeten we ons een weg zien te vinden in de coronamaatregelen. Wij hopen dat we in het nieuwe seizoen kunnen blijven sporten. Wij wensen iedereen een gezond en sportief 2020-2021.

Namens het bestuur,

Robert Bolt
Voorzitter.

 

Coronamaatregelen en binnensporten

Het komende seizoen moeten we bij het sporten rekening houden met de geldende coronamaatregelen. Daarom zijn de binnensporten nu geconcentreerd in de sporthal en gymzaal. Deze gemeentelijke accommodaties voldoen aan de RIVM-maatregelen. Bij het lesaanbod en het vastleggen van de accommodaties hebben wij rekening gehouden met de grootte van de groepen. De groep mag uit max. 20 personen bestaan. 

Volwassenen dienen zich in de kleedkamers, douches, gymzaal en sporthal te houden aan de anderhalve meter regel. Wij adviseren onze sporters om zich thuis om te kleden en te douchen en de aanwezigheid in de accommodaties voor en na het sporten zo kort mogelijk te laten zijn.

Kinderen kunnen weer gewoon sporten en deze mogen ook weer gewoon gebruik maken van de kleedkamers en de douches.

Het gebruikte materiaal dient na afloop van het gebruik ontsmet te worden. Alleen de harde materialen zoals onder meer de rekstok en brugleggers. Zachte materialen zoals kastdeksels en matten mogen niet schoon gemaakt worden met desinfectiemiddel. Neem desgewenst uw eigen matje mee.

In de accommodaties zijn looplijnen aangebracht en dienen de aanwijzingen van de beheerders opgevolgd te worden.

De gemeente zorgt ervoor dat er desinfectiemiddel beschikbaar is.


Beweegdiploma

Kinderen op de peuter- en kleutergym kunnen via DSTV het Beweegdiploma halen. Meer informatie over het beweegdiploma is hier te vinden.

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

© Copyright 2006 DSTV Peize

Voor vragen en opmerkingen over de inhoud van de site mail de voorzitter

Voor technische vragen mail de webmaster