Nieuws in 't kort

Beweegdiploma

Kinderen op de peuter- en kleutergym kunnen via DSTV het Beweegdiploma halen. Meer informatie over het beweegdiploma is hier te vinden.

 

 

 

Sponsoractie DSTV Over de Kop

Afgelopen zaterdag hebben wij een fantastische en veelzijdige uitvoering gezien. Alle leden en vrijwilligers hebben hun best gedaan om er een succes van te maken en zijn daarin geslaagd. Wij sloten beide voorstellingen af met de sponsoractie "DSTV over de kop". Hiervoor zijn de leden op zoek geweest naar sponsors om zo veel mogelijk geld te verzamelen. Nu de actie achter de rug moeten wij er voor zorgen dat de middelen bij de penningmeester terecht komen. Daarvoor hebben de leden ook de tellijsten nodig. Die zijn inmiddels gereed en treffen jullie via bijgevoegde link aan.  

Het is de bedoeling om de ontvangen sponsorbijdragen via de trainers te verzamelen. Jullie kunnen als lid je sponsorinkomsten dus bij de trainer inleveren. De trainer noteert je naam en bijdrage. Zij zorgt er ook voor dat het geld bij de penningmeester terecht komt. Zodra alle bijdragen binnen zijn brengen wij jullie op de hoogte van de eindstand en hopen wij genoeg geld te hebben voor nieuw materiaal. 

Alvast bedankt voor de medewerking. 

Namens het bestuur,
Atze Hoogma
voorzitter

 

Help het Oranjefonds en DSTV!


Het Oranje Fonds versterkt projecten die mensen echt met elkaar verbinden. Dat doen ze met geld, aandacht en advies. Het Oranjefonds draagt bij aan allerlei initiatieven die onze samenleving sterker maken. Voorbeelden van projecten die het Oranjefonds steunt, zijn de jaarlijkse vrijwilligersactie NLDoet, een steuntje in de rug voor dorpshuizen, lokale initiatieven die bijdragen aan het in verbinding brengen van mensen en de jaarlijkse burendag. Voor meer informatie zie www.oranjefonds.nl

Om al die initiatieven en projecten te kunnen ondersteunen heeft het fonds geld nodig. Dit jaar gaat Gymvereniging DSTV van 22 tot 25 mei voor het Oranjefonds op pad. Een deelĀ  van de opbrengst vloeit naar de kas voor de vereniging, zodat we met onze sport nog meer mensen kunnen binden.

 


 

 

 

 

© Copyright 2006 DSTV Peize

Voor vragen en opmerkingen over de inhoud van de site mail de voorzitter

Voor technische vragen mail de webmaster