Bestuur

Functie Naam Adres Postcode Plaats Contact Behartigt
Voorzitter Atze Hoogma Groningerweg 22 9321 AD Peize 06-49641647 Externe contacten.
Secretaris Gerard Duin Hiddemalaan 2 9321 AN Peize 06-42582782
Alle verslaglegging/archiveren; zaalreserveringen.
Penningmeester Maaike Schipper-Morselt Heriklaan 9 9321 LD Peize 06-14025987 Alle financiën; contactpersoon conditiegym; contracten trainers.
Ledenadmini-stratie Jan de Jong Korvemaker 36 9321 KB Peize 5034582 Ledenadministratie, aan- en afmelding; contactpersoon hardlopen.
Bestuurslid Vacant Heriklaan 9 9321 LD Peize 06-14025987 Contactpersoon voor de Jazzdance en alle andere dans- en bewegings-activiteiten; coordinatie jaarlijkse uitvoering; contactpersoon website.
Bestuurslid Annemieke Giezen Hoppekampweg 7a 9321 BD Peize   Sponsoring; feestelijke activiteiten; contactpersoon jeugdgym.
Bestuurslid Agnes Heikens       turnen@dstv-peize.nl Contactpersoon turnen
Bestuurslid Maaike Schipper-Morselt Heriklaan 9 9321 LD Peize 06-14025987 Contactpersoon peuter- en kleutergym; contactpersoon ouder- en kindgym; feestelijke activiteiten
Bestuurslid Robert Bolt Hoofdstraat 13 9321 CB Peize 06-53888972 Contactpersoon springgroepen

 

Vertrouwenspersoon

Het bestuur wenst en denkt dat iedereen binnen de vereniging op een correcte manier wordt benaderd door jong en oud. Zij heeft een tweetal vertrouwenspersonen aangesteld voor leden die toch problemen ervaren. Deze problemen kunnen in een vertrouwelijke sfeer worden besproken en behandeld. Deze vertrouwenspersonen stellen zich voor onder de kop: JE FIJN VOELEN


Het reglement is hier te downloaden.


Beleidsplan 2016-2020

Benieuwd naar wat DSTV van plan is de komende jaren? Wil je het beleidsplan, zoals dit jaar opgesteld en goedgekeurd door de ALV, inzien? Klik dan op deze link.


Werkplan 2018/2019

Het werkplan van het bestuur voor 2018/2019 kun je hier inkijken.

 

Statuten DSTV

De nieuwe statuten, ondertekend in november 2013, zijn hier in te zien.

 

Huishoudelijk reglement DSTV

Het bestuur van DSTV heeft een nieuw huishoudelijk reglement doen uitkomen. Het is hier in te zien.

 

Privacywet en DSTV

In mei 2018 treedt de nieuwe privacywet in werking. (AVG). Deze wet heeft ook gevolgen voor DSTV. Eén en ander m.b.t. deze nieuwe wet en de gevolgen ervan voor DSTV zijn in te zien in dit beleidsdocument.

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2006 DSTV Peize

Voor vragen en opmerkingen over de inhoud van de site mail de voorzitter

Voor technische vragen mail de webmaster