Bestuur

Functie Naam Adres Postcode Plaats Contact Behartigt
Interim voorzitter Robert Bolt Hoofdstraat 13 9321 CB Peize

06-53888972
voorzitter@dstv-peize.nl

Externe contacten, contactpersoon springgroepen en freeturnen
Interim secretaris Annemieke Giezen Hoppekampweg 7a 9321 BD Peize 0628954751
secretaris@dstv-peize.nl
Voorbereiding en verslaglegging bestuursvergaderingen, zaal-huur, contactpersoon dansen
Penningmeester Vacant         Financiële administratie, begroting, jaarrekening, incasso, betalingen, contracten trainers
Ledenadmini-stratie Jan de Jong Korvemaker 36 9321 KB Peize 0505034582
ledenadministratie@dstv-peize.nl
Ledenadministratie, aan- en afmeldingen, contactpersoon hardlopen, conditiegym
Bestuurslid Agnes Heikens Kibbelslaglaan 4 9321 TB Bunne 0614636564
turnen@dstv-peize.nl
Contactpersoon peuter- en kleutergym, ouder- en kindgym, jeugdgym, turnen, attenties ziekte en verjaardagen, sponsoren
Bestuurslid Vacant         Fondswerving, feestelijke activiteiten
Bestuurslid Vacant         Contactpersoon

 

Vertrouwenscontactpersoon

Het bestuur wenst en denkt dat iedereen binnen de vereniging op een correcte manier wordt benaderd door jong en oud. Zij heeft een tweetal vertrouwenscontactpersonen aangesteld voor leden die toch problemen ervaren. Deze problemen kunnen in een vertrouwelijke sfeer worden besproken en behandeld. Deze vertrouwenscontactpersonen stellen zich voor onder de kop: JE FIJN VOELEN


Het reglement is hier te downloaden.Verslag Alv oktober 2019

Het seizoen 2018/2019 ligt inmiddels achter ons en het bestuur van DSTV heeft de leden van DSTV daarover ingelicht op de algemene ledenvergadering op 17 oktober 2019 jl. Het verslag van deze ALV valt hier te lezen.


Beleidsplan 2020-2024

Benieuwd naar wat DSTV van plan is de komende jaren? Wil je het beleidsplan, zoals dit jaar opgesteld en goedgekeurd door de ALV, inzien? Klik dan op deze link.


Werkplan 2018/2019

Het werkplan van het bestuur voor 2018/2019 kun je hier inkijken.

 

Statuten DSTV

De nieuwe statuten, ondertekend in november 2013, zijn hier in te zien.

 

Huishoudelijk reglement DSTV

Het bestuur van DSTV heeft een nieuw huishoudelijk reglement doen uitkomen. Het is hier in te zien.

 

Privacywet en DSTV

In mei 2018 treedt de nieuwe privacywet in werking. (AVG). Deze wet heeft ook gevolgen voor DSTV. Eén en ander m.b.t. deze nieuwe wet en de gevolgen ervan voor DSTV zijn in te zien in dit beleidsdocument.

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2006 DSTV Peize

Voor vragen en opmerkingen over de inhoud van de site mail de voorzitter

Voor technische vragen mail de webmaster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hier