Bestuur

Functie Naam Adres Postcode Plaats Contact Behartigt
Voorzitter Robert Bolt Hoofdstraat 13 9321 CB Peize 06-53888972
voorzitter@dstv-peize.nl
Externe contacten,
contactpersoon herenconditiegym,
contractbeheer
Secretaris Annemieke Giezen Diepswal 3 9351 TA Leek 06-28954751
secretaris@dstv-peize.nl
Voorbereiding en verslaglegging bestuursvergaderingen, zaalhuur, contactpersoon dansen
Penningmeester Simone van der Ende Stelmaker 14 9321KE Peize 06-46438371
penningmeester@dstv-
peize.nl
Financiële administratie, begroting, jaarrekening, incasso, betalingen, contracten trainers
Ledenadmini-stratie Jan de Jong Korvemaker 36 9321 KB Peize 050-5034582
ledenadministratie@dstv-peize.nl
Ledenadministratie, aan- en afmeldingen, contactpersoon hardlopen, conditiegym
Bestuurslid Agnes Heikens Kibbelslaglaan 4 9321 TB Bunne 06-14636564
turnen@dstv-peize.nl

Contactpersoon turnen, peuter- en kleutergym; ouder- en kindgym; jeugdgym,turnen,  attenties ziekte en verjaardagen, sponsoren

Bestuurslid Alie Gelissen Roderweg 17 9321 TS Peize 06-45131289 Contactpersoon springen en freerunning
Bestuurslid Vacant         Contactpersoon

- Marjanne Folkersma: notulering bestuursvergaderingen
- Maaike Morselt; contributie-inning


Vertrouwenscontactpersoon

Het bestuur wenst en denkt dat iedereen binnen de vereniging op een correcte manier wordt benaderd door jong en oud. Zij heeft een tweetal vertrouwenscontactpersonen aangesteld voor leden die toch problemen ervaren. Deze problemen kunnen in een vertrouwelijke sfeer worden besproken en behandeld. Deze vertrouwenscontactpersonen stellen zich voor onder de kop: JE FIJN VOELEN


Het reglement is hier te downloaden.



Beleidsplan 2020-2024

Benieuwd naar wat DSTV van plan is de komende jaren? Wil je het beleidsplan, zoals dit jaar opgesteld en goedgekeurd door de ALV, inzien? Klik dan op deze link.


Statuten DSTV

De nieuwe statuten, ondertekend in november 2013, zijn hier in te zien.

 

Huishoudelijk reglement DSTV

Het bestuur van DSTV heeft een nieuw huishoudelijk reglement doen uitkomen. Het is hier in te zien.

 

Privacywet en DSTV

In mei 2018 treedt de nieuwe privacywet in werking. (AVG). Deze wet heeft ook gevolgen voor DSTV. Eén en ander m.b.t. deze nieuwe wet en de gevolgen ervan voor DSTV zijn in te zien in dit beleidsdocument.

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2006 DSTV Peize

Voor vragen en opmerkingen over de inhoud van de site mail de voorzitter

Voor technische vragen mail de webmaster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hier