Lidmaatschap

Wil je lid worden van DSTV? Download dan hier het aanmeldingsformulier en lever deze zo snel mogelijk in bij de leidinggevende. De gegevens op het formulier zijn nodig voor het aanmaken van het lidmaatschap in Digimembers, het administratiesysteem van de KNGU waartoe wij verplicht zijn, en tevens voor de bij hun lopende verzekering.

Ben je nieuw bij DSTV dan mag je 2 gratis proeflessen volgen. Wel graag even de trainer/ster bij de eerste les hierover informeren of van te voren via e-mail naar de ledenadministratie.

Het formulier is ook te gebruiken om je lidmaatschap op te zeggen. Dit kan ook door een email te sturen aan de Ledenadministratie met vermelding van de volledige naam, adres en geboortedatum. Opzegging moet schriftelijk gebeuren vóór 1 juni bij de ledenadministratie. Gebeurt dit niet dan blijft u lid en moet u ook contributie betalen.

Tussentijds opzeggen kan niet, met uitzondering van de volgende redenen:
- zwemles A en B;
- verhuizing buiten de gemeente;
- zwangerschap;
- op dokters advies;
- bij wijziging door het bestuur van de les die wordt gevolgd.

Let wel: Teruggave van de contributie over de periode voor de kennisgeving is niet mogelijk evenals de vaste lasten voor het lidmaatschap en de verzekering bij de KNGU.

Graag wijzigingen in adres, telefoonnummer en/of emailadres snel doorgeven aan de ledenadministratie, dit mag ook via de e-mail naar de ledenadministratie.

 

Contributiebedragen 2019/2020

Activiteit Trainster/Trainer Uren
BBB Ilona 1:00 187,00
Keepfit Ilona 1:00 187,00
Yoga Ilona 1:30 281,00
Pilates Ilona 1:00 187,00
Piloga Ilona 1:00 187,00
Jazzdance volw. Ilona 1:15 229,00
Jeugdgym 1, 2 &3 Marjan 1:00 181,00
Ouder en kindgym Aukje 0:45 140,00
Peutergym Aukje 0:45 140,00
Kleutergym Marjan 0:45 135,00
Loopgroep 1 Harry 1:00 97,00
Loopgroep 2 Mark/Eugen 1:00 97,00
Springgroep 1, 2 & 3 Daniëlle 1:00 181,00
Streetdance 1 & 2 Kimberly 0:45 140,00
Streetdance 3 & 4 Kimberly 1:00 181,00
Turnen 1,5 uur Marjan 1:30 260,00
Turnen 2,5 uur Marjan 2:30 452,00
Turnen 5 uur Marjan 5:00 778,00
Turnen 6,5 uur Marjan 6:30 940,00
Heren conditiegym Peter 1:00 187,00
Freerunning Marjan 1:00 181,00

Voor wedstrijdsporten geldt: contributie is exclusief kleding.

Gezien de kosten en inspanningen die betalingen met zich mee brengen is de overstap gemaakt naar automatische incasso. De helft van van de contributie wordt geïnd in november; de andere helft in februari. Bij andere vormen van betaling wordt € 5 administratiekosten in rekening gebracht. Betalingen aan DSTV vinden plaats via bankrekeningnummer NL93RABO0353104183 tnv penningmeester DSTV, Peize.


 

 

 

© Copyright 2006 DSTV Peize

Voor vragen en opmerkingen over de inhoud van de site mail de voorzitter

Voor technische vragen mail de webmaster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2006 DSTV Peize

Voor technische vragen mail Joost Laan

Voor vragen en opmerkingen over de inhoud van de site mail Ate van der Veen